home‎ > ‎

Bankovní úvěry


FinArts, s.r.o. pro vaši společnost může zajistit úvěry krátkodobé se splatností do jednoho roku, střednědobé se splatností 4–5let a dlouhodobé úvěry se splatností nad 5 let. Při financování hypotečními úvěry může být splatnost až 20 let.

Účely úvěrů:

  • financování podnikatelských záměrů,
  • financování komerčních nemovitostí,
  • financování nákupu předmětů a zařízení.

Úrokové sazby mohou bý jak fixní, tak variabilní. Výše úrokové sazby a splátkový režim je stanovený pro každý úvěr individuálně.

Typy úvěrů

  • Úvěry pro podnikatele, malé a střední podniky – rychlý úvěr se zjednodušeným schvalovacím procesem
  • Kontokorentní účet
  • Úvěr na pořízení hmotného nebo nehmotného investičního majetku
  • Úvěr k profinancování podnikatelských aktivit
  • Úvěr za účelem koupě nemovitosti do vlastnictví, výstavby, rekonstrukce a oprav nemovitosti


Comments