home‎ > ‎

Finanční poradenství pro fyzické osoby

FinArts využívá veškeré dostupné možnosti českého finančního trhu. U každého klienta provádíme důkladnou analýzu jeho potřeb a přání a na základě zjištěných informací zpracováváme návrhy řešení a doporučení, která by měla směřovat nejen k uspokojení potřeb a přání klienta, ale taktéž i k finanční nezávislosti.

Ke každému klientovi zaujímáme individuální přístup, neboť je pro nás důležitá dlouhodobá spolupráce a oboustranná spokojenost.

Díky naší úzké spolupráci s finančními institucemi jsme pro vás schopni dohodnout nejrůznější výjimky a zajímavá zvýhodnění.


Jak pracujeme:

- finanční poradce zpracuje podrobnou analýzu osobní finanční situace jednotlivce na základě poskytnutých informací

- zohlední veškeré produkty, které klient využívá a provede jejich audit

- finanční poradce společně s klientem nastaví cíl potřeb a přání

- následuje doporučení řešení a dohodnutí dalšího postupu


Nabízíme:


Comments