home‎ > ‎

Strukturální fondy EU


V období 2007-2013 může Česká republika z různých fondů získat přibližně 753 miliard korun (cca 27 mld. euro). Evropská unie financuje maximálně 85 % výdajů, český stát musí projekty spolufinancovat přibližně 133 miliardami.

Přípravu ČR na využívání fondů EU koordinuje Ministerstvo pro místní rozvoj, které zřídilo specializovanou stránku o strukturálních fondech. Česká republika připravila pro období 2007 - 2013 celkem 24 operačních programů, které se dále dělí na tématické, regionální, programy pro Prahu a programy spadající pod Cíl Evropská územní spolupráce.

Poskytujeme poradenství v oblasti identifikace zdrojů a možností jejich čerpání pro realizaci projektů spadajících do oblastí podporovaných finančními zdroji ze strukturálních fondů EU či národních rozpočtů. Pro plánovací období 2007 - 2013 se jedná zejména o následující operační programy a zejména priority poskytující rozvoj znalostní ekonomiky, podpory vstupu na trh práce a dalšího vzdělávání pro zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti:

 • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
 • Operační program Praha - Adaptabilita
 • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • FinArts a Strukturální fondy EU

  Od roku 2008 se zabýváme poradenstvím pro podnikatelské subjekty, neziskové organizace, města a obce a pro instituce státní správy s cílem odborně pomáhat klientům při získávání dotačních prostředků.

  Co pro Vás můžeme udělat:

  • přehled a informace o možnostech veřejné podpory
  • výběr vhodného dotačního programu pro konkrétní projekt
  • vypracování žádosti o dotaci
  • konzultace konkrétních projektů klienta u příslušných úřadů
  • pomoc při formulování podnikatelského záměru vzhledem ke kritériím vyhlášených dotačních programů
  • služby související s pomocí zabezpečení spolufinancování projektu
  • odborná asistence při vlastní realizaci projektu včetně vypracování předepsaných zpráv 

Comments